НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКИТЕ И МЛАДЕЖКИ ХОРОВЕ – Варна 2018

С Т А Т У Т

  Националният фестивал на детските и младежки хорове ще се проведе от 11 до 13 май 2018 г. като съпътстващо събитие към XXXIX Международен майски хоров конкурс „Проф. Г. Димитров” 2018 г. Организира се от Дирекция „Култура и духовно развитие” – Община Варна, като част от общата рамка на бюджета на ММХК за настоящата година. Той е част от дейността на Международния конкурс и се осъществява с цел:

  • културен обмен, създаване на контакти и сътрудничество между детски и младежки хорове от страната;

  • създаване на условия за развитие и подпомагане на съществуващите детски и младежки хорови колективи;

  • разширяване на възможностите им за изява и обогатяване на творческия им потенциал;

  • приобщаване и насърчаване на младежта към културните ценности на певческото изкуство.

Националният фестивал на детските и младежки хорове се ръководи от Организационен комитет, съставен от водещи диригенти в областта на хоровото изкуство от гр. Варна. Фестивалът няма конкурсен характер.


Р Е Г Л А М Е Н Т

1. В Националния фестивал на детските и младежки хорове имат право да участват български детски и младежки хорови колективи от България.

2. В Националния фестивал на детските и младежки хорове могат да участват изпълнители до навършени 20 години, считано до датата на Фестивала. Те трябва да са родени след 11 май 1998 г.

3. Броят на участниците във всеки хоров колектив не трябва да надвишава 45 човека (в това число – диригент, пианист и шофьор).

4. Програмата на Националния фестивал на детските и младежки хорове се определя от Организационния комитет и включва:
а) Откриване на Фестивала и официален концерт в Градска художествена галерия

Борис Георгиев” на 12 май с начало 11:00 часа;

б) Концерт на участващите колективи в Националния фестивал на детските и

младежки хорове на специално изградена за целта сцена на площад „Антон

Новак“ (на входа на Морска градина) на 12 май с начало 17:30 часа;

в) Концерти на участващите колективи в Националния фестивал на детските и

младежки хорове за обществеността на гр. Варна в Grand Mall – Варна и сцена

Раковина“ (в Морска градина) на 13 май от 11:00 часа;


Забележка: Участието на хоровите колективи в концертите и мероприятията на Фестивала е задължително.

5. Изисквания към хоровете:

а) хоровете представят свободна концертна програма с репертоар по избор и

продължителност от 20 до 30 минути;

б) желателно е (при възможност) всеки хор да включи в програмата си песен от Добри

Христов;

в) всички хорови колективи трябва да подготвят песента „Родна песен нас на век ни

свързва“ за общо изпълнение на Официалното закриване на Международен майски

хоров конкурс – 2018, което ще се проведе на 12 май във Фестивален и конгресен

център – Варна от 20:00 часа. (Партитурата на песента ще им бъде предоставена от

Организационния комитет.);

г) в рамките на събитието се провежда среща – разговор с участниците и гостите на

Международен майски хоров конкурс и Националния фестивал на детските и

младежки хорове по актуални въпроси, касаещи хоровото изкуство в страната и

Европа и неговите тенденции в развитието му;

д) участниците в Националния фестивал на детските и младежки хорове получават

диплом за участие, плакет, видеозапис на изпълнението им и рекламни материали.

Организаторите запазват правата си над направените аудио и видео записи по време на

фестивала;

е) желателно е хоровете да пребивават по време на цялото протичане на фестивала от 11

до 13 май 2018 г.;

6. На хоровете – участници се предлага програма с посещение на културно-исторически паметници и забележителности във Варна и регионасеки хор ще бъде съпровождан от организатор-домакин).

КАНДИДАТСТВАНЕ

7. Хоровете заявяват своето участие в Националния фестивал на детските и младежки хорове чрез формуляр-заявка  най-късно до 5 април 2018 г. по електронна поща на e-mail:

office@choircomp.org

тази заявка хоровете декларират съгласие с условията на организаторите на Фестивала.)

8. Заедно със заявката за участие, хоровете изпращат:
–  актуални аудио или видео записи (могат да се посочат линкове към уеб-страници или

Youtube) с изпълнения на състава през последните 2 години;
кратка справка за състава и диригента и цветни снимки в JPG формат на диригента и хора


9. След получаване на заявките и материалите  към тях, Организационният комитет извършва селекция и отговоря на кандидатстващите хорове, най-късно до 11 април 2018 г.

ФИНАНСОВИ И ДРУГИ УСЛОВИЯ

10. Организаторите предлагат настаняване на всички участници за 2 нощувки в хотели,

осигурени от Организационния комитет на фестивала при следните условия:
– пълно настаняване за една нощувка със закуска и едно основно ястие на ден и частично

настаняване за втората нощувка;

– участниците, които желаят да бъдат настанени за 2 нощувки трябва да заплатят по

25 лева на участник за втората нощувка;
– всички колективи, желаещи да ползват само една нощувка, трябва да съобразят

пристигането си в гр. Варна с програмата на Фестивала.

11. Разноските по пътуването на съставите до гр. Варна и обратно са за сметка на участниците.

12. Организаторите поемат разходите за настаняване и изхранване при горе посочените условия за всички участници – хористи, диригенти, пианисти, шофьори. Придружаващите лица заплащат всички свои разходи по време на пребиваването си в гр. Варна на преференциални цени.

13. Организаторите осигуряват транспорт от хотелите до местата на изявите на участващите колективи.

14. Одобрените състави трябва да потвърдят участието си до 16 април 2018 г. Участващите колективи, ползващи настаняване за 2 нощувки, трябва да внесат сумата за втората нощувка по банкова сметка на Дирекция „Култура и духовно развитие“ – Община Варна до 7 май 2018 г. или да я заплатят в брой в деня на пристигането си във Варна.

15. Организаторите си запазват правото да селектират и определят броя на участващите хорове според финансовите си възможности.

16. Участниците във всички групи пристигащи в гр. Варна трябва да бъдат застраховани за времето на провеждане на Фестивала. Ръководителите на хоровете носят отговорност за спазването на програмата на Фестивала, за членовете на своите колективи, за добрите отношения с останалите групи, както на артистично така и на организационно ниво.

17. Организаторите отговарят за цялостното провеждане на Националния фестивал на детските и младежки хорове – администриране, настаняване, концертни изяви, реклама, плакети и дипломи, съпътстващи дейности и разходите по тях.


18. Организаторите притежават всички права върху изпълненията по време на Фестивала, рекламната дейност, излъчването на концертните програми чрез различни частни, национални и обществени медии, издаването на аудио, видео и други материали с некомерсиална цел и тиражирането им в България и нямат задължения за тази дейност към участващите колективи. За целта ръководителите на съставите подписват декларация, предоставена им от Организационния комитет.

19. Организационният комитет си запазва правото за промени в програмата на Националния фестивал на детските и младежки хорове при възникнали форс-мажорни и други обстоятелства, независещи от планираните дейности.

Адрес за кореспонденция:
Гр. Варна
Община Варна
Дирекция „Култура и духовно развитие”
Международен майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров”
Национален фестивал на детските и младежки хорове” – 2018
Артистичен секретар:
Ганчо Ганчев
Тел: 052 820 667
GSM: 0889 919 426
e-mail: office@choircomp.org
web: www.choircomp.org

Организационен комитет