Контакти

9000 Варна, България
Дирекция „Култура“
бул. „Осми Приморски полк“ N43
тел. ++359 52 820 667
e-mail: office@choircomp.org

Варна, България