Регламент за участие

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КОМПОЗИЦИЯ НА ХОРОВИ ПЕСНИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ХОРОВ КОНКУРС „Проф. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ “ ВАРНА

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ“ – ОБЩИНА ВАРНА И БЪЛГАРСКИ ХОРОВ СЪЮЗ ОБЯВЯВАТ

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КОМПОЗИЦИЯ НА ХОРОВИ ПЕСНИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ХОРОВ КОНКУРС „Проф. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ “

 1. Националният конкурс за композиция на хорови песни за Международния хоров конкурс „Проф. Георги Димитров “ е част от дейността на Дирекция „Култура и духовно развитие“ – Община Варна и Сдружение „Български хоров съюз“.
 1. Конкурсът цели да създаде нови хорови произведения със съвременно звучене и подходяща сложност за различни по състав и възраст хорови формации и  вокални групи за целите на Международния хоров конкурс „Проф. Георги Димитров “.
 2. В конкурса могат да участват български автори или чужди граждани, живеещи в Република България не по-малко от 5 години. Участниците трябва да представят композиции върху текст от български автор, както и църковно-славянски или фолклорен текст, в една или повече от следните категории:

I КАТЕГОРИЯ – Смесени хорове
II КАТЕГОРИЯ – Еднородни хорове – женски и мъжки
III КАТЕГОРИЯ – Камерни хорове – смесени и еднородни
IV КАТЕГОРИЯ – Детски и детско-юношески хорове (еднородни и смесени)

Забележка:  Композициите за I категория (Смесени хорове) да са от 4 до 8 акапелни партии, композициите за категориите II (Еднородни хорове – женски и мъжки), III (Камерни хорове – смесени и еднородни)– за не по-малко от 3 акапелни партии. Композициите за IV категория (Детски и детско-юношески хорове) могат да бъдат до 2-3 или 4 акапелни партии, или със съпровод.

 1. Композициите трябва да са с продължителност не по-голяма от 5 минути и не по-малка от 3 минути, Произведенията трябва да бъдат непубликувани, награждавани по различни поводи или изпълнявани пред публика до момента на участие в Конкурса.

Продължителността на композицията трябва да бъде посочена в партитурата.

 1. Българският език на текста на песните в партитурите е задължителен
 2. Композициите трябва да бъдат замислени като изпълними от любителски хор
 3. Композициите трябва да бъдат оформени във формат А4 (вертикално), до максимум 8 страници.
 4. Към всяка партитура трябва да се прикачи копие на оригиналния текст.
 5. НАГРАДИ:

I КАТЕГОРИЯ – Смесени хорове

I награда – 500 лв.

II награда – 250 лв..

II КАТЕГОРИЯ – Еднородни хорове – женски и мъжки

I награда – 500 лв.

II награда – 250 лв..

III КАТЕГОРИЯ – Камерни хорове – смесени и еднородни

I награда – 500 лв.

II награда – 250 лв.

IV КАТЕГОРИЯ – Детски и детско-юношески хорове

I награда – 500 лв.

II награда – 250 лв.

               До 3 поощрителни награди по 100 лв.

 1. Творбите, спечелили награди по категории, могат да бъдат включени в задължителните песни за участие в следващите издания на Международния хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“.
 2. По преценка на организаторите, творби спечелили награда могат да участват и да бъдат публикувани в специален сборник (хартиен и електронен формат) тиражиран след изданието на Конкурса.
 3. Конкурсът е анонимен..
 4. Участието в Конкурса може да бъде по електронен път или по пощата. В срок до 18.09.2022 г.  авторите изпращат своите песни (неиздавани и неизпълнявани) напечатани в PDF или на хартиен носител заедно с демо запис в аудио формат, на CD или флашпамет – партитурата, изпълнена на пиано или през програмите за писане на музика на адрес:

Община Варна

Дирекция „Култура и духовно развитие“

Втори национален конкурс за композиции на хорови песни за Международния хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“ бул. „8-ми приморски полк“ Варна – 9000

Или по електронна поща на имейл: office@choircomp.org .

 1. Всеки плик (или електронно писмо) трябва да съдържа партитурите на песните, демо аудио запис и регистрационен формуляр с които авторът учавства в Конкурса. Заглавието на писмото да е изписано само: За Националния конкурс за композиция на хорови песни за Международния хоров конкурс „Проф. Георги Димитров “ и отличителен знак, който се знае само от подателя.

Забележка: Регистрационният формуляр съдържа: личните данни и адреса на композитора (фамилия, име, място и дата на раждане, местожителство, националност, телефонен номер,  имейл);  декларация, подписана саморъчно от композитора, удостоверяваща, че произведението не е публикувано, не е изпълнявано, не е възлагано или участвало в други конкурси. Съгласие на автора за публикуване на произведението в специален сборник (хартиен и електронен формат) тиражиран след всяко издание на Конкурса както и да бъде изпълнявано от хорове участници в Международен майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“. Всяко неспазване на горепосочената декларация води до изключване от Конкурса и загуба на всяко право на награди и споменавания. Формата на регистрационният формуляр може да бъде изтеглена от сайта на Международен хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“ www.choircomp.org .

 1. Изпратените партитури да не съдържат  името на композитора и автора на текста или каквито и да е индикации за тяхната идентичност. Името и останалите данни на авторите се съдържат само в регистрационния формуляр.
 2. Всеки автор мoже да представи неограничен брой песни.
 3. Всяка творба се номерира с номер съответстващ на входящия номера на регистрационния формуляр изпратен от автора заедно с материала. Съответстващите номера се съхраняват от секретариат с подписана декларация за конфиденциалност и се предава на журито на последното заседание след приключване на гласуването и обявяване на резултатите пред публика.
 4. Композициите се оценяват от жури в състав не по-малко от 7 изявени личности от музикалния свят доказали своите компетенции в областта на хоровото пеене.
 5. При еднакви общи оценки на 2 и повече наградени творби, наградата се разделя между двамата. По своя преценка журито има право да не присъди определени награди в отделните категории както и връчването на Голяма награда.

Решението на журито е окончателно и не подлежи на обсъждане.

 1. Журито оценява творбите анонимно на два етапа по точкова система до 100 точки (средно аритметично число от всички оценки) при определени критерии според статут на журито. В първия етап се излъчват песните достигнали 70 точки.  Във втория етап преминалите 70 точки творби се оценяват отново и се определят наградите във всяка категория и както и Голямата награда според получените оценки. При второто гласуване се взема окончателно решение след обсъждане.
 2. Резултатите от Конкурса се обявяват на специална церемония по награждаването, инициирана в рамките на Хоровите празници и НФДМХ – в гр. Варна от 22 до 25 септември 2022 г.
 3. Копията от представените партитури няма да бъдат върнати на авторите и ще останат в хартиения и / или дигиталния архив на Международен хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“.   
 4. Композиторите предоставят на организатора правото да изпълнява, разпространява и издава песните, допуснати до втори етап на Конкурса.
 5. Организационният комитет си запазва правото на промени в регламента, като се задължава своевременно да уведоми участниците за новите условия.
 6. Участието в конкурса предполага приемането на неговия регламент.
 7. По всички въпроси, които не са изрично предвидени в регламента на Конкурса, се прилагат законовите разпоредби на Република България.

За допълнителна информация можете да се свържете с Организационния комитет:

 Община Варна Дирекция „Култура и духовно развитие“ Втори национален конкурс за композиции на хорови песни за Международния хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“

бул. „8-ми приморски полк“

Варна – 9000

www.choircomp.org

office@choircomp.org

tel: +359 889 919 426