Конкурсът за композиция през 2023 г. се отменя.


Следващо издание – 2024 г.


Моля следете информацията в сайта.