Регистрация на песни

За да регистрирате песен (песни), с която (които) да участвате в Международен майски хоров конкурс 2018, моля попълнете и изпратете следната регистрационна форма.

Добави песен

Задължителната българска песен ще Ви бъде предоставена от организационния комитет