ХОРОВИ ПРАЗНИЦИ – Варна 2021

С Т А Т У Т
Хоровите празници – Варна 2021 ще се проведат от 16 до 19 септември 2021 г. Организират се от Дирекция „Култура и духовно развитие” – Община Варна. Осъществяват се с цел:
• културен обмен, създаване на контакти и сътрудничество между хорови колективи от страната;
• създаване на условия за развитие и подпомагане на съществуващите детски и младежки хорови колективи;
• разширяване на възможностите им за изява и обогатяване на творческия им потенциал;
• приобщаване и насърчаване на младежта към културните ценности на певческото изкуство.
Хоровите празници през 2021г. се провеждат съобразено с извънредната епидемиологична обстановка в страната, при спазване на всички разпоредби и правила, определени от държавните и здравни власти относно разпространението на заразата от COVID-19.
Хоровите празници се ръководят от Организационен комитет, съставен от водещи диригенти в областта на хоровото изкуство от гр. Варна и нямат конкурсен характер. 

 

РЕГЛАМЕНТ
1. В Хоровите празници имат право да участват смесени, еднородни и детски хорове и вокални групи от България

2. В детските и младежки хорове могат да участват изпълнители до навършени 20 години, считано до датата на Хоровите празници. Те трябва да са родени след 16 септември 2001 г. 

3. Броят на участниците във всеки хоров колектив не трябва да надвишава 45 човека (в това число – диригент, пианист и шофьор).

4. Програмата на Хоровите празници се определя от Организационния комитет и включва: 

а) Официално откриване и концерт в Държавна опера – Варна – 16 септември с начало 20:00 часа;

б) Концерти на участниците в Хоровите празници  – 17 септември с начало 18:00 часа; 1. Държавна опера – Варна – Изградена външна сцена; 2. Външна сцена пред църквата „Свети Николай Чудотворец“; 3. Сцена „Раковина“.

в) Концерти на участващите колективи в Хорови празници за обществеността на гр. Варна в Delta Planet Mall – Варна (14:00 часа) и хоров концерт на специално изградена за целта сцена на площад „Антон Новак“ (на входа на Морска градина)(18:00 часа) – 18 септември;
Забележка: Участието на хоровите колективи в концертите и мероприятията на Фестивала е задължително.

г) Отчетно-изборно събрание на Български хоров съюз, което ще се проведе на 18 септември от 11:00 часа в репетиционната зала на Хорова школа „Проф. Марин Чонев“ – ул. „Мусала“ 7.

5. Изисквания към хоровете:

а) хоровете представят свободна концертна програма с репертоар по избор и
продължителност от 15 до 20 минути;

б) желателно е (при възможност) всеки хор да включи в програмата си песен от Добри
Христов;

в) всички хорови колективи трябва да подготвят песента „Родна песен нас на век ни
свързва“ за общо изпълнение на Официалните церемонии на фестивала (Партитурата на песента ще им бъде предоставена от Организационния комитет;

г) желателно е хоровете да пребивават по време на цялото протичане на Хоровите празници от 16 до 19 септември 2021 г.;

Организаторите запазват правата си над направените аудио и видео записи по време на фестивала;

6. При изявено желание от страна на хоровите колективи, организационния комитет предлага програма с посещение на културно-исторически паметници и забележителности във Варна и региона.

КАНДИДАТСТВАНЕ

7. Хоровете заявяват своето участие в Хоровите празници  чрез формуляр-заявка по електронна поща на e-mail: office@choircomp.org или на сайта на фестивала http://choircomp.org
(С тази заявка хоровете декларират съгласие с условията на организаторите.)

8. Заедно със заявката за участие, хоровете изпращат:
– актуални аудио или видео записи (могат да се посочат линкове към уеб-страници или Youtube) с изпълнения на състава през последните 2 години;
– кратка справка за състава и диригента и цветни снимки в JPG формат на диригента и хора.

9. След получаване на заявките и материалите към тях, Организационният комитет извършва селекция и отговоря на кандидатстващите хорове.

ФИНАНСОВИ И ДРУГИ УСЛОВИЯ

10. Организаторите предлагат покриване на разноските за пребиваването на колективите за 3 дни (по време на протичане на Хоровите празници при следните условия:
– Осигуряване на дневни разходи за три дни или настаняване в хотел за три нощувки със закуска и едно основно ястие на ден;
– участниците, които желаят да бъдат настанени за повече нощувки (извън рамките на Хоровите празници), трябва да заплатят пребиваването си, което ще им бъде предложено на преференциални цени;

11. Разноските по пътуването на съставите до гр. Варна и обратно са за сметка на участниците.

12. Организаторите предлагат покриване на разноските за пребиваването на колективите за 3 дни при горе посочените условия за всички участници от страната (без участниците от гр. Варна) – хористи, диригенти, пианисти, шофьори. Придружаващите лица заплащат всички свои разходи по време на пребиваването си в гр. Варна на преференциални цени.

13. При липса на собствен транспорт, организаторите осигуряват транспорт от хотелите до местата на изявите на участващите колективи.

14. Организаторите си запазват правото да селектират и определят броя на участващите хорове според финансовите си възможности.

15. Участниците във всички групи пристигащи в гр. Варна трябва да бъдат застраховани за времето на провеждане на Хоровите празници. Ръководителите на хоровете носят отговорност за спазването на програмата на Хоровите празници, за членовете на своите колективи, за добрите отношения с останалите групи, както на артистично така и на организационно ниво.

16. Всички хорови колективи, които участват в Хоровите празници са длъжни да спазват наредбите и указанията на държавните, здравните и местните власти предвид развитието и разпространението на заразата от COVID-19. Съставите които не спазват противоепидемичните мерки ще бъдат отстранени от участие.

17. Организаторите отговарят за цялостното провеждане на Хоровите празници  – администриране, концертни изяви, реклама, дипломи, съпътстващи дейности и разходите по тях.

18. Организаторите притежават всички права върху изпълненията по време на Хоровите празници, рекламната дейност, излъчването на концертните програми чрез различни частни, национални и обществени медии, издаването на аудио, видео и други материали с некомерсиална цел и тиражирането им в България и нямат задължения за тази дейност към участващите колективи. За целта ръководителите на съставите подписват декларация, предоставена им от Организационния комитет.

19. Организационният комитет си запазва правото за промени в програмата на Хоровите празници при възникнали форс-мажорни и други обстоятелства, независещи от планираните дейности.

 

Адрес за кореспонденция:
Гр. Варна
Община Варна
Дирекция „Култура и духовно развитие”
Международен майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров”
Хорови празници – Варна 2021
Артистичен секретар:
Ганчо Ганчев
GSM: 0889 919 426
e-mail: office@choircomp.org
web: www.choircomp.org
Организационен комитет