Хорови празници и VI Национален фестивал на детските и младежки хорове

С Т А Т У Т – 2024
Хоровите празници и VI Национален фестивал на детските и младежки хорове ще се проведaт от 12 до 15 септември 2024 г. Организират се от Дирекция „Култура и духовно развитие” – Община Варна. Осъществяват се с цел:
• културен обмен, създаване на контакти и сътрудничество между хорови колективи от страната;
• създаване на условия за развитие и подпомагане на съществуващите детски и младежки хорови колективи;
• разширяване на възможностите им за изява и обогатяване на творческия им потенциал;
• приобщаване и насърчаване на младежта към културните ценности на певческото изкуство.
Хоровите празници и VI Национален фестивал на детските и младежки хорове нямат конкурсен характер.

РЕГЛАМЕНТ
1. В Хоровите празници имат право да участват смесени и еднородни хорове от България.
2. В VI Национален фестивал на детските и младежки хорове имат право да участват детски и младежки хорови колективи от България.
3. В VI Национален фестивал на детските и младежки хорове могат да участват изпълнители до навършени 20 години, считано до датата на Фестивала. Те трябва да са родени след 12 септември 2004 г.
4. Броят на участниците във всеки хоров колектив не трябва да надвишава 45 човека (в това число – диригент, пианист и шофьор).
5. Програмата на Хоровите празници и VI Национален фестивал на детските и младежки хорове включва:

а) Официално откриване и концерт
б) Концерти на участниците в Хорови празници и VI Национален фестивал на детските и младежки хорове – 13, 14 и 15 септември;
1. Сцена „Юнашки салон“
2. Сцена пред църквата „Свети Николай Чудотворец“
3. Сцена Раковина
в) Концерти на участващите колективи в Хорови празници и VI Национален фестивал на детските и младежки хорове за обществеността на гр. Варна в Delta Planet Mall – Варна и заключителен хоров концерт на специално изградена за целта сцена в централната част на града.
Забележка: Участието на хоровите колективи в концертите и мероприятията на Фестивала е задължително.
5. Изисквания към хоровете:
а) хоровете представят свободна концертна програма с репертоар по избор и продължителност от 15 до 20 минути;
б) желателно е (при възможност) всеки хор да включи в програмата си песен от Добри Христов;
в) всички хорови колективи трябва да подготвят песента „Родна песен нас на век ни свързва“ за общо изпълнение на Официалните церемонии на Хоровите празници и Фестивала (Партитурата на песента ще им бъде предоставена от организаторите.);
г) в рамките на събитието се провеждат срещи и семинари – разговори с участниците и гостите на Хоровите празници и Фестивала по актуални въпроси, касаещи хоровото изкуство в страната и Европа и неговите тенденции в развитието му;
д) участниците в Хоровите празници и VI Национален фестивал на детските и младежки хорове получават диплом за участие и рекламни материали.
Организаторите запазват правата си над направените аудио и видео записи по време на фестивала;
е) желателно е хоровете да пребивават по време на цялото протичане на Хоровите празници и Фестивала от 12 до 15 септември 2024 г.;
6. При изявено желание от страна на хоровите колективи, организаторите предлагат програма с посещение на културно-исторически паметници и забележителности във Варна и региона.
КАНДИДАТСТВАНЕ
7. Хоровете заявяват своето участие в Хоровите празници и VI Национален фестивал на детските и младежки хорове чрез формуляр-заявка по електронна поща на e-mail: office@choircomp.org
(С тази заявка хоровете декларират съгласие с условията на организаторите на Фестивала.)
8. Заедно със заявката за участие, хоровете изпращат:
– актуални аудио или видео записи (могат да се посочат линкове към уеб-страници или Youtube) с изпълнения на състава през последните 2 години;
– кратка справка за състава и диригента и цветни снимки в JPG формат на диригента и хора.
9. След получаване на заявките и материалите към тях, организаторите извършва селекция и отговоря на кандидатстващите хорове.

ФИНАНСОВИ И ДРУГИ УСЛОВИЯ
10. Организаторите предлагат покриване на дневни разходи за 2 дни, осигурени от Община Варна при следните условия:
– съдействие при настаняване, или настаняване в хотел за три нощувки със закуска и едно основно ястие на ден.
– участниците, които желаят да бъдат настанени за повече нощувки (извън рамките на фестивала), трябва да заплатят пребиваването си, което ще им бъде предложено на преференциални цени;
11. Разноските по пътуването на съставите до гр. Варна и обратно са за сметка на участниците.
12. Организаторите поемат разходите за настаняване и изхранване при горе посочените условия за всички участници от страната (без участниците от гр. Варна) – хористи, диригенти, пианисти, шофьори. Придружаващите лица заплащат всички свои разходи по време на пребиваването си в гр. Варна на преференциални цени.
13. При липса на собствен транспорт, организаторите осигуряват транспорт от хотелите до местата на изявите на участващите колективи.
14. Организаторите си запазват правото да селектират и определят броя на участващите хорове според финансовите си възможности.
15. Участниците във всички групи пристигащи в гр. Варна трябва да бъдат застраховани за времето на провеждане на Фестивала. Ръководителите на хоровете носят отговорност за спазването на програмата на Фестивала, за членовете на своите колективи, за добрите отношения с останалите групи, както на артистично така и на организационно ниво.
16. Организаторите отговарят за цялостното провеждане на Хоровите празници и VI Национален фестивал на детските и младежки хорове – администриране, настаняване, концертни изяви, реклама, дипломи, съпътстващи дейности и разходите по тях.
17. Организаторите притежават всички права върху изпълненията по време на Фестивала, рекламната дейност, излъчването на концертните програми чрез различни частни, национални и обществени медии, издаването на аудио, видео и други материали с некомерсиална цел и тиражирането им в България и нямат задължения за тази дейност към участващите колективи. За целта ръководителите на съставите подписват декларация, предоставена им от организаторите.
18. Организаторите си запазва правото за промени в програмата на VI Национален фестивал на детските и младежки хорове при възникнали форс-мажорни и други обстоятелства, независещи от планираните дейности.

Адрес за кореспонденция:
Гр. Варна
Община Варна
Дирекция „Култура и духовно развитие”
Международен хоров конкурс „Проф. Георги Димитров”
Хорови празници и Национален фестивал на детските и младежки хорове – 2024

Артистичен директор:
Ганчо Ганчев
GSM: 0889 919 426
e-mail: office@choircomp.org
web: www.choircomp.org