Регистрация на песни

За да регистрирате песен (песни), с която (които) да участвате в Международния хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“ 2024, моля попълнете и изпратете следната регистрационна форма.
Формуляр за регистрация на песни

Задължителната българска песен ще Ви бъде предоставена от организационния комитет.